ورود

سامانه مشاوره جمعی

مشاهده پیشنهادات
درج پیشنهاد جدید
6
رای
تسهیل دسترسی به داده‌های حیاتی مورد نیاز کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی
اطلاعات مربوط به هویت افراد، پایگاه داده‌ها مربوط به آدرس‌ها و کدهای پستی، شماره موبایل‌ها، اطلاعات مربوط به مشخصات صاحبان حساب‌های بانکی و ... انواع اطلاعاتی هستند که در اختیار دولت هستند و اگر امکان استفاده از آنها به کسب‌وکارها داده شود،‌ هم باعث جلوگیری از بسیاری تخلفات شده، هم تسهیل کسب‌وکارها را به دنبال دارد و هم اینکه سبب ایجاد مدل‌های کسب‌وکاری نوآورانه می‌شود. هم اکنون این اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران تجمیع شده‌اند،‌ ولی شرایط تعیین شده برای کسب‌وکارها جهت استفاده از آنها به گونه‌ای است که تقریبا اکثر کسب‌وکارها امکان استفاده از آنها را ندارند. از طرفی برخی از انتظارات سیستم قضایی کشور، بدون دسترسی کسب‌وکارها به این داده‌ها قابل برآورده شدن نیستند. لذا، امکان دسترسی به این داده‌ها و استفاده از آنها به عنوان اولین گام استفاده بخش خصوصی از داده‌های باز باید تسهیل شود.


سامانه‌نگار آتنا پیشنهاد در تاریخ 1397/07/02 02:16
Ito 1397/07/02 02:16 گزارش نامناسب بودن نظر
خیلی هم خوب و