ورود

سامانه مشاوره جمعی

مشاهده پیشنهادات
درج پیشنهاد جدید
پیشنهاد رای تاریخ
6
رای
تسهیل دسترسی به داده‌های حیاتی مورد نیاز کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی
اطلاعات مربوط به هویت افراد، پایگاه داده‌ها مربوط به آدرس‌ها و کدهای پستی، شماره موبایل‌ها، اطلاعات مربوط به مشخصات صاحبان حساب‌های بانکی و ... انواع اطلاعاتی هستند که در اختیار دولت هستند و اگر امکان...